Impressum

M. Chanaan d.o.o.

Poreč, Istarskog razvoda 7
52440 Hrvatska;
tel. 00385/52-433-370
fax. 00385/52-453-569
e-mail: info@m-chanaan.hr
www.m-chanaan.hr

OIB:  64240260474
Upisano u registar trgovačkog suda u Rijeci
MBS: 040192060
2500009-1101366412 kod Addiko Bank
IBAN: HR2025000091101366412

Temeljni kapital:
190.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Uprava:
Justyna Aleksandra Vukušić

Design & development: Komponenta Poreč