Razvojni projekt Golf Larun

Toponim Larun poznat je još od antike. Jedinstven spoj neposredne blizine mora, iznimno vrijedne graditeljske baštine, stoljetnih maslinika i pitomih padina čini lokaciju projekta Golf Larun predodređenom za gradnju turističke i sportske destinacije najviše kategorije, a sam projekt iznimnom investicijskom prilikom, što M Chanaan može potvrditi na temelju dugogodišnjeg iskustva u poslovnom savjetovanju.

Na području Laruna planira se izgradnja golf-igrališta sa 18 rupa, površine oko 125 ha i 1200 postelja u hotelu, turističkim apartmanima i vilama najviše kategorije. Izgradnja ovog kompleksa, koji će u konačnosti biti u neposrednom kontaktnom području s postojećim i planiranim turističkim sadržajima na području Santa Marine i Lanterne, imat će vrlo značajne učinke na gospodarski razvoj šireg prostora.

Unutar površine golf-igrališta  predviđena je gradnja dvaju golf-vježbališta, kuće i akademije za golf  te komercijalnih i servisnih sadržaja, uz obvezu hortikulturnog rješenja primjerena ovom iznimnom području. Osobitu vrijednost projektu Golf Larun daju planirani arheološki park i maslinik uklopljen u rješenje golf-igrališta.

Izgradnja smještajnih kapaciteta predviđena je u samom središnjem dijelu područja, na padinama orijentiranim prema jugu i s pogledom na staze za golf, jezera i more.

Uz stručno vodstvo M Chanaan konzalting tima u upravljanju razvojem projekta, investicijski projekt Golf Larun doveden je u visoku fazu razrade detaljne prostorno-planske dokumentacije (donesen je urbanistički plan uređenja, prihvaćena je Studija utjecaja na okoliš), te se u narednom razdoblju predviđa i izrada dokumenata za odobrenje gradnje.