Projekt Golf Larun

Toponim Larun poznat je još od antike. Jedinstven spoj neposredne blizine mora, iznimno vrijedne graditeljske baštine, stoljetnih maslinika i pitomih padina čini lokaciju projekta Golf Larun predodređenom za gradnju turističke i sportske destinacije najviše kategorije, a sam projekt iznimnom investicijskom prilikom, što M Chanaan može potvrditi na temelju dugogodišnjeg iskustva u poslovnom savjetovanju.

Na području Laruna planira se izgradnja golf-igrališta sa 18 rupa, površine oko 112 ha i 1200 postelja u hotelu, turističkim apartmanima i vilama najviše kategorije. Izgradnja ovog kompleksa, koji će u konačnosti biti u neposrednom kontaktnom području s postojećim i planiranim turističkim sadržajima na području Santa Marine i Lanterne, imat će vrlo značajne učinke na gospodarski razvoj šireg prostora.

Unutar površine golf-igrališta predviđena je gradnja dvaju golf-vježbališta, kuće i akademije za golf te komercijalnih i servisnih sadržaja, uz obvezu hortikulturnog rješenja primjerena ovom iznimnom području. Osobitu vrijednost projektu Golf Larun daju planirani arheološki park i maslinik uklopljen u rješenje golf-igrališta.

Izgradnja smještajnih kapaciteta predviđena je u samom središnjem dijelu područja, na padinama orijentiranim prema jugu i s pogledom na staze za golf, jezera i more.

Uz stručno vodstvo M Chanaan konzalting tima u upravljanju razvojem projekta, investicijski projekt Golf Larun doveden je u završnu fazu razrade detaljne prostorno-planske dokumentacije. Donesen je urbanistički plan uređenja, prihvaćena je Studija utjecaja na okoliš, izdana je Lokacijska dozvola te Građevinska dozvola za priključnu cestu koja je preduvijet za ishođenje svih ostalih građevinskih dozvola.

Ostali projekti

Pošaljite upit