Razvojni projekt Brda

Projekt Brda planiran je na neizgrađenoj površini od 82 ha, u području koje očarava tradicionalnim nasadima maslina i šume, gdje su Prostornim planom uređenja Općine Tar-Vabriga stvoreni preduvjeti za realizaciju turističkog resorta. Izrađen je i Masterplan ovog područja, kojim je usvojena idejna koncepcija uređenja usklađena s prostornim rješenjem obalnog područja Santa Marina, koje se funkcionalno nadovezuje na prostor zone Brda. Urbanistički plan Brda izrađen je i prihvaćen. Upravljanje projektom u rukama je M Chanaan tima, koji ga prati uslugama poslovnog savjetovanja u pribavljanju svih potrebnih studija, dozvola i dokumentacije, izradi poslovnih planova i investiranju.

Unutar turističke zone Brda predviđen je razvoj turizma uz očuvanje vrijednih dijelova okoliša – postojećih nasada maslina i šume – koji će se u najvećoj mogućoj mjeri ugraditi u prostorno plansko rješenje. Na ovom je području predviđena izgradnja turističkog resorta najviše kategorije. Ukupni planirani smještajni kapacitet područja Brda jest 500 postelja u hotelima i vilama visoke kvalitete, orijentiranima prema obalnom području, čime se ostvaruje veza s područjem Santa Marina (s predviđenih 1.500 postelja), dok je sjeverni dio parcele uza županijsku cestu predviđen za formiranje prostora s pratećim sadržajima (gastro-sela, rekreacijske, zabavne, trgovačke i druge namjene), koji će biti u funkciji turističkog resorta Brda i hotelsko apartmanskog kompleksa Lanterna s već postojećih 18.500 postelja, Santa Marine, ali i stanovnika obližnjih naselja, kojima takvi sadržaji kronično nedostaju.

Planskim rješenjem ovog prostora osiguravaju se prostori ugostiteljsko-turističke namjene te infrastruktura i zelene površine.

Cijena: Na upit

Ostali projekti

Pošaljite upit