Razvojni projekt Santa Marina

Projekt Santa Marina predviđa izgradnju turističkog naselja na terenu smještenom uz Uvalu Santa Marina na području Općine Tar–Vabriga, a osnovna su mu obilježja neposredna blizina mora, prekrasne vizure i vrijedna šumska vegetacija.

Neposredna blizina planiranog golf-igrališta Larun i turističkih sadržaja u kontaktnom području pružaju ovom prostoru površine oko 15 ha velike razvojne mogućnosti.

Smještajni kapaciteti podrazumijevaju izgradnju oko 350 postelja u hotelu i vilama visoke kategorije, a planirana je na udaljenosti od 100 m od obale mora. Bliže moru, u pojasu do 100 m, u planu je gradnja svih potrebnih pratećih ugostiteljskih, sportskih i rekreacijskih sadržaja – igrališta, plaža i sl.

Posebna pogodnost koja se pruža budućim vlasnicima ili gostima ovog turističkog naselja jest mogućnost priveza vlastita plovila u neposrednoj blizini, u sklopu buduće sportske luke.

Za projekt Santa Marina izrađeno je idejno rješenje – Masterplan, koje je još moguće prilagoditi zahtjevima budućeg investitora prije izrade potrebne prostorno-planske i projektne dokumentacije. Razvoj i upravljanje projektima turističkih naselja uz cjelovitu uslugu konzaltinga, jedna je od naših specijalnosti, tako da Vam svojim kompetencijama M Chanaan stručni tim stoji na raspolaganju u pribavljanju spomenute dokumentacije, te potrebnih dozvola, studija, izradi poslovnog plana i ostalim aktivnostima upravljanja projektom, sve do realizacije .