Razvojni projekt Staro nogometno igralište

Atraktivno građevinsko zemljište površine od 10.000 m2 predviđeno za gradnju stambeno-poslovnih zgrada i s dvjema podzemnim etažama javnih garaža, nalazi se u užoj gradskoj jezgri, na području staroga nogometnog igrališta u blizini mora u Poreču. Atraktivnosti lokacije projekta Staro nogometno igralište pridonosi pozicija na jednom od glavnih prometnih pravaca za ulaz na gradsku rivu i u povijesnu jezgru grada. Stoga, ovaj projekt na temelju svojeg dugogodišnjeg iskustva u poslovnom savjetovanju na području razvoja projekata, uz kvalitetno izrađen poslovni plan, vidimo kao iznimnu investiciju.

Potrebno je naglasiti da stručni tim našeg poduzeća M Chanaan iz Poreča u okviru djelatnosti poslovnog konzaltinga i upravljanja projektima pruža uslugu savjetovanja u području suradnje i komunikacije s javnim sektorom, posebno na lokalnoj razini. Vođenje projektnih aktivnosti u skladu s propisima i zahtjevima lokalne razine javnog sektora (u ovom slučaju Grada Poreča) jedan je od imperativa kada se radi o podršci koju pružamo klijentu kroz upravljanje projektom i poslovno savjetovanje.

M Chanaan ističe područje investicijskog projekta Staro nogometno igralište u Poreču kao lokaciju od vitalnog značenja za razvoj grada Poreča iz prostornih, urbanističkih, prometnih, gospodarskih i drugih razloga.Lokacija predstavlja dio užeg centra grada, odnosno mjesto „završetka“ urbane strukture grada, ali istodobno i jedan od osnovnih pravaca ulaza u grad, odnosno povijesnu jezgru i gradsku rivu. Stoga je uređenje lokacije poseban zadatak u oblikovanju slike grada.

Nadalje, kvalitetnim uređenjem lokacije, rješava se ključni problem u funkcioniranju  grada – promet u kretanju i mirovanju. Uređenje ove lokacije također pokreće i rješavanje drugih značajnih Programa Grada Poreča – promet, sport, školstvo i dr. Ovaj dio grada treba funkcionalno i oblikovno saživjeti s postojećim urbanim prostorom, dajući mu novu strukturu formiranu suvremenim urbanističkim i arhitektonskim izrazom, adekvatnim vremenu nastajanja, uz ostvarenje ambijentalne vrijednosti urbanog tkiva.

Izgradnjom i rekonstrukcijom građevina težit će se što većoj homogenosti prostora, zbog čega se novi zahvati moraju prilagođavati okolnom kvalitetnom uređenju, odnosno s već izgrađenim prostorom povezivati se u morfološki prepoznatljive zaokružene cjeline.

Oblikovanje gradogradnjom prostora i građevina te javnih prostora, koji su dio užeg centra grada, nastavit će se s urbanom strukturom (blokovskom ili polublokovskom) te vrijednostima koje grad posjeduje.

Izgradnjom i rekonstrukcijom građevina težit će se što većoj homogenosti prostora, s dominacijom strukture grada koji pored građevina čine javni prostori – ulice, proširenja ulica, trgovi i parkovne površine.

Cijena: Na upit

Ostali projekti

Pošaljite upit