Projekt građevinsko područje naselja Stancija Špin

Područje projekta „Građevinsko područje naselja Stancija Špin” nalazi se na iznimnoj lokaciji sjeverno od naselja Tar,  u blizini mora (Tarska vala) i ušća rijeke Mirne, na udaljenosti 5 km od Novigrada i 9 km od Poreča. Projekt je smješten na izdvojenoj poziciji, dijelom unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja Stancije Špin, a dijelom unutar obuhvata R1 zone budućeg golf igrališta naselja Stancija Špin.

Za građevinsko područje naselja Stancija Špin kao i za područje golf igrališta obavezna je izrada Urbanističkog plana uređenja, kojima će se pobliže odrediti detaljne smjernice gradnje. S obzirom na to da se područje projekta nalazi u kontaktnom području planiranog golf igrališta St. Špin koje predstavlja vrlo atraktivan sadržaj, za očekivati je da se, osim stambene i poslovne,   određeni dio danas neizgrađenih površina namijeni i ugostiteljsko – turističkim sadržajima.

Cijena: Na upit

Ostali projekti

Pošaljite upit