Naše usluge

U okviru poslovnog konzaltinga i posredovanja u kupnji, prodaji i najmu nekretnina,  obavljamo niz usluga kojima klijenta, sukladno njegovim potrebama i željama, pratimo od početne ideje do “ključa u ruke”. U nastavku je popis svih usluga u kojima Vam M Chanaan tim stoji na raspolaganju.

Usluge koje nudimo:

 • poslovno savjetovanje, vođenje i koordiniranje aktivnosti svih subjekata potrebnih za izradu dokumentacije temeljem koje će se raspisati natječaj za dodjelu projekta, s posebnim naglaskom na suradnju s javnim sektorom
 • savjetodavni i organizacijski poslovi koji obuhvaćaju osmišljavanje i usklađivanje svih pravnih, prostorno-planskih, gospodarskih i drugih aktivnosti na kojima će se temeljiti realizacija projekata te upravljanje projektima u skladu s propisima javnog sektora na lokalnoj razini te s projektantima koje angažira investitor
 • konzalting u području suradnje i komunikacije s javnim sektorom, posebno na lokalnoj razini te pomoć u suradnji na državnoj razini; pod lokalnom razinom podrazumijevaju se jedinice lokalne samouprave (gradovi, općine i županije) te njihove institucije, službe, uredi i javna trgovačka društva, dok se pod državnom razinom podrazumijeva suradnja s resornim ministarstvima te drugim državnim institucijama i uredima
 • usluge konzaltinga pri izradi: urbanističkih planova, geodetskih podloga, studija utjecaja na okoliš, konzervatorskih podloga, studija krajobraza te svih popratnih usluga
 • poslovanje nekretninama (kupnja, prodaja, najam nekretnina), koordinacija i savjetovanje pri kupnji ili prodaji nekretnina uz pribavljanje sve potrebne dokumentacije do izdavanja građevinske dozvole i upisa nekretnine u zemljišne knjige
 • projektiranje, gradnja i nadzor u građevinarstvu
 • usluge vezane uz legalizaciju nekretnina
 • inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
 • konzalting i pomoć pri otvaranju novih tvrtki u Republici Hrvatskoj te savjetovanje vezano uz poslovanje i upravljanje tvrtki
 • računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
 • zastupanje inozemnih tvrtki u okviru registrirane djelatnosti
 • pružanje usluga pripreme dokumenata i ostale uredske djelatnosti
 • ispitivanje tržišta i javnog mnijenja
 • brendiranje, skrb o brandu i komunikaciji; izrada, oblikovanje i održavanje internetskih stranica i pružanje drugih internetskih usluga.

Pri obavljanju svih navedenih usluga M Chanaan Poreč surađuje s  vrhunskim pravnim timom.